Coöperatie

Coöperatie Zonneklaar is een burgerinitiatief met als doel het opwekken van zonne-energie in Doetinchem, samen met de inwoners. De coöperatie is opgericht in 2019 en heeft inmiddels naast een bestuur ook enkele werkgroepen voor de praktische ondersteuning en uitwerking van zaken.

Het idee voor de coöperatie is ontstaan doordat Gemeente Doetinchem een perceel beschikbaar stelde voor de aanleg van het eerste Doetinchemse zonnepark. Een groep bewoners heeft daarop het heft in handen genomen om te onderzoeken of een zonnepark te realiseren was en wat daarvoor nodig was.

Het idee is eenvoudig: de bewoners investeren gezamenlijk in zonnepaneelprojecten. Samen vormen ze de coöperatie en zijn ze eigenaar. De opgewekte energie is niet alleen schoon maar ook nog eens winstgevend. Deelnemers profiteren namelijk van een verlaagd tarief energiebelasting en delen in de opbrengst uit de verkoop van de zonnestroom.

Het bestuur van de coöperatie nodigt bewoners uit om mee te investeren in het eerste project, Zonnepark Europaweg. De coöperatie wil in de toekomst graag meerdere collectieve projecten opzetten.

Tenminste eens per jaar is er een Algemene Ledenvergadering, waarin het bestuur o.a. verantwoording aflegt aan de leden voor het gevoerde beleid.

U.A. in de naam van de coöperatie staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. De leden van de coöperatie zijn niet aansprakelijk voor een eventueel financieel tekort van de coöperatie. De ”spelregels” van de coöperatie zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.